Bijlagen bestemmingsplan : partiële herziening “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2013”

 

A.    Ontwikkelplannen:

1.    Binderseind 27-29 in Gemert:

a.      Binderseind ROB

b.      Binderseind akoestisch onderzoek

c.      Binderseind bodem

d.      Binderseind HNO-tool

e.      Binderseind natuur

2.    De Hoef ongen. in Gemert:

a.      De Hoef ROB

b.      De Hoef flora en fauna

c.      De Hoef geschiedenis

d.      De Hoef geur

e.      De Hoef water

3.    Kerkstraat 42-54 in Gemert:

a.      Kerkstraat ROB

4.    Binnenveld Milheeze:

a.      Binnenveld archeologie

b.      Binnenveld bodem

c.      Binderseind selectiebesluit

 

 

B.    Overige:

1.    Archeologie handleiding

2.    Breuken

3.    Huishouden in relatie tot arbeidsmigranten

4.    Watertakenplan

5.    Webwinkel

6.    Wijze van meten

 

7.    BKP Bolle Akker

8.    BKP centrumgebied Gemert

9.    BKP Gereedschapskist

10.  BKP Hoekendaal

11.  BKP Kapelakker/ Milheeze-Zuid

12.  BKP Landelijk gebied Gemert-Bakel

13.  BKP Milheeze Noord

14.  BKP Neerakker

15.  Welstandsnota gemeente Gemert-Bakel

16.  Welstandszones

 

17.  Staat van bedrijven

18.  Lijst van bedrijven Kom Bakel, Milheeze en De Rips

19.  Lijst van bedrijven Centrum Gemert

20.  Lijst van bedrijven Kom Gemert

21.  Lijst van bedrijven Kom Handel, De Mortel en Elsendorp

 

22.  Overzicht horeca Centrumgebied Gemert

 

23.  Overzicht beeldbepalende panden en monumenten

 

24.  Overzicht wijzigingen in de planregels