direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Fitland Gemert
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.Fitland-VA01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden;
 • b. kunstobjecten;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeren'; parkeervoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. verblijfsgebied;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, (openbare) nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels.

5.2.1 Gebouwen van openbaar nut
 • a. de oppervlakte bedraagt maximaal 15 m²;
 • b. de hoogte bedraagt maximaal 3 m1.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van openbaar nut
 • a. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten, bedraagt maximaal 8 m¹;
 • b. de bouwhoogte van antennes bedraagt maximaal 12 m¹;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen, zijnde van openbaar nut bedraagt maximaal 3 m¹.
5.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 5 m¹;
 • b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 3,5 m¹;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m¹.