direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Fitland Gemert
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1652.Fitland-VA01

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (openbare) groenvoorzieningen waaronder ook hondenuitlaatplaatsen en hondentoiletten;
 • b. kunstobjecten;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': ontsluiting van het Fitlandterrein;
 • d. (openbare) nutsvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. wandelpaden;
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen als waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder waterlopen en waterpartijen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels.

4.2.1 Gebouwen van openbaar nut
 • a. de oppervlakte bedraagt maximaal 15 m²;
 • b. de hoogte bedraagt maximaal 3 m1.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van openbaar nut
 • a. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en vlaggenmasten, bedraagt maximaal 8 m¹;
 • b. de bouwhoogte van antennes bedraagt maximaal 12 m¹;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen, zijnde van openbaar nut bedraagt maximaal 3 m¹.
4.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf-/terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m1;
 • b. de hoogte van kunstobjecten bedraagt maximaal 5 m¹;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt maximaal 3,5 m¹;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m¹.