Bijlagen bij bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied, herziening april 2014”

 

1. Beeldkwaliteitplan

2. Vooroverlegreactie provincie

3. Burgemeester van de Wildenberglaan ong/50, De Rips                            - Ruimtelijke onderbouwing en bijlagen

4. Lochterweg 26/32, De Mortel                                                                           - Akoestisch onderzoek     

                                                                                                                                  - Bestaande situatie

                                                                                                                                  - Nieuwe situatie

5. Den Hoek 23, De Mortel                                                                                  - Beleidsnotitie plattelandswoning

6. Zeelandsedijk 45, Elsendorp                                                                          - Ruimtelijke onderbouwing en bijlagen

7. Renseweg 47, De Mortel                                                                                  - Ruimtelijke onderbouwing

                                                                                                                                 - Verklaring van geen bezwaar 2009